Tjänster

Ladda ned gratis E-Böcker här

Oroliga tider i företaget? 9 tankar för säljare och ledare
säljcoach

Rådgivning ledningsgrupper

Företagets framgång, utveckling och överlevnad startar i ledningsgruppsarbetet. Du kanske sitter i en ledningsgrupp? Det är inte ovanligt att ledningsgrupper som tidigare varit välfungerande och effektiva stagnerar efter några år om de inte får in ny energi utifrån. Även det motsatta kan ske – att gruppen har fått in ett antal nya medlemmar och behöver svetsas samman på nytt. Hur arbetar ni med företaget? Är er tex er säljkår optimerad för att kunna sälja till full potential? Min vanligaste observation i mina uppdrag är att det finns små saker i alla företag som gör stor skillnad att ändra på idag för ett bättre resultat redan imorgon. 

Vad skulle ett stöd utifrån kunna innebära för just ert företag? När fick ni senast en sådan stöttning/inspriation/energiinjektion? 

Din ledningsgrupp har många aktuella frågor på agendan. Vilken som är viktigast just idag kanske du och din ledningsgrupp tänker? Hur ser ert nuläge ut  och vad innebär det för er nuvarande plan och strategi framåt och hur ser det önskade läget  ut ? Dit ni strävar nå på kort och lång sikt. Vad behöver göras för att nå dit fram, vilka resurser behövs och vilka hinder finns på vägen? 

Jag heter Martin Stenport och har deltagit i många ledningsgrupper i små och mellanstora företag (SME) och aktivt deltagit i ledningsgrupparbetet. Mitt huvuduppdrag i dessa uppdrag har varit att: 

 1. Aktivt lyssna på kunden,  människorna,  i ledningsgruppen med de viljor, tankar och mål som finns. Förstå er och era drivkrafter. Varför sitter just ni i ledningsgruppen? Hur gör det er till den perfekta enheten? Och om ni inte är det, hur blir ni det? 
 2. Ställa frågor som många gånger utmanar men som skapar insikt och förståelse och startar en ny reflektion för er med mitt perspektiv utifrån. Någon som ser det ni gör med opåverkade ögon. Någon som lyfter på stenar och ställer öppna frågor ”Har ni tänkt på vad det innebär att X?  Hur länge har ni gjort X? Vad är syftet med X? 
 3. Få er att reflektera kring vad ni har redan (nuläge) och vad ni behöver (önskat läge) och hur vägen dit behöver se ut. 
 4. Förmedla  min omvärldsbevakning, vad jag hör med mitt huvud mot rälsen
 5. Stödja er i mindre och stora förändringsprocesser. 

Här kan vi tillsammans addera värde och hitta en mer lean väg framåt. Den som resulterar i ett mer välmående, optimerat och glädjefyllt företag att arbete på om ni inte redan är det idag. För att du måste må bra för att det ska gå bra!

Att få företag att fungera handlar om att hantera människor och kommunikation.  Ponera att ni anser er vara rätt bra på det redan men är ni det egentligen? Vad tror ni skulle kunna hända om ni tog in en ”översättare” som får människor att förstå varandra och samarbeta än bättre eftersom människor tänker olika och tolkar t.ex ditt budskap olika? 

Jag älskar att befinna mig i dessa sammanhang och det kommer du märka. Mitt förslag är att du bjuder in mig till ert nästa möte där ni kan ge mig 5 min att förklara värdet i ett samarbete alternativt börjar du och jag med ett TEAMS-möte i 30 min. Ser fram emot ditt samtal, första steget mot förändring. 

Boka en prova-på-coachning nedan

[bookly-form]

Vill du att Vi kontaktar Dig?

  NAMN

  E-POST

  MEDDELANDE