Tjänster

Relevanta E-Böcker/White papers

säljcoach

Mental coachning

Du måste MÅ BRA för att det ska GÅ BRA. Håller du med? Ibland verkar det inte spela någon roll om du har kunskaper och egenskaper att utföra en viss uppgift om huvudet säger nej eller självförtroendet saknas eller är tillfälligt påverkat. Det är här mental coachning kan hjälpa dig.

Du kanske hört talas om mental träning och mental coachning? Ett ämne som länge varit tabubelagt. Det är OK att prata om ett brutet ben men få vill prata om en tilltufsad hjärna. Varför är det så? Båda saker har  med hälsan att göra och går att lösa, men på olika sätt.

Du kan vara en säljare som tappat självförtroendet eller ledaren som inte känner sig trygg i sin roll. Det kan finnas bakomliggande orsaker som behöver pratas om för att förstå varför du mår som du gör. Här får du en stabil mental grund att stå på och därefter kan vi utveckla specifika arbetsegenskaper i din yrkesroll.

Vad är mental coachning

Mental coachning handlar om att identifiera de faktorer som hindrar prestation eller att må bra och samtidigt förbättra individens inställning, attityder och mentala färdigheter så att en mer hälsosam och positiv filosofi kan anammas.

Det bör poängteras att detta inte bara kräver en bra mental tränare utan också att du själv tränar kontinuerligt på att må bättre i ditt mentala tillstånd, både på plan och utanför. Sådant som ofta hindrar dig att prestera är höga förväntningar, perfektionism, rädsla för misslyckande, brist på kontroll över känslor samt svårigheter att koncentrera sig och fokusera.

Från idrotten

Senaste åren så har intresset och diskussioner kring mental coachning ökat i expoderande fart. Största anledningen är att idrotten tagit upp detta. Att våra favoritidrottare (som vi tänkt var supermänniskor) kunnat sitta i en soffa på TV och berätta att de inte mått bra mentalt, haft ätstörningar och haft sviktande självförtroende, har lett till att acceptansen ökat för mental coachning samt att det tagit bort mycket av stigmat kring ämnet.

De har hållt på med mental coachning länge för att nå sina mål genom att få utövarna att verkligen tro på sig själva. Men det har inte talats om det i någon större utsträckning förrän nu.

Om du följer vinterstudion så har du hört dem talas om mental coachning i princip varje helg. Det nya stjänsskottet Frida Karlsson som tog tre medaljer som debutant i VM, har hyllat sin mentala coach för de resultat hon nått i längdspåret. Hon talar aldrig om sin fysiska tränare! Alla tränar hårt fysiskt men det verkar inte som att det och talang räcker för att nå de bästa placeringarna. Om du inte har huvudet med dig så spelar hård fysisk träning allt mindre betydelse.

Vill du att Vi kontaktar Dig och berättar mer om mental coachning?

    NAMN

    E-POST

    MEDDELANDE