Tjänster

Ladda ned gratis E-Böcker/White papers här

Oroliga tider i företaget? 9 tankar för säljare och ledare
säljcoach

Allt börjar med ledarskapet

Vem är du som ledare? Vem vill du vara? Hur viktigt är ett gott ledarskap? Vad är ett gott ledarskap? Har du ett bra ledarskap? Vad i ditt ledarskap tror du skulle kunna skapa stora förändringar i teamen och hur de levererar?

Få saker i ett företag kan skapa en sådan stor hävstång och förändring i företagets resultat och hur personalen agerar som ett förändrat ledarskap.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa ledare att få mycket insikt kring hur hen ska lyckas i sin viktiga kommunikation och även hur hen uppfattas när den känner sig missförstådd. Många gånger är det verkligen en brist på förståelse emellan ledare och övriga anställda som gör att missnöje, ointresse och låga ambitionsnivåer hos personalen leder till dåliga resultat och stor frustration i ett företag.

Vår uppgift som coacher i ledarskap är att vara mediet mellan ledare och övriga anställda på ett förklarande plan, så vi kan skapa förståelse hos den kanske frustrerade chefen, hur hen ska agera för att känna att motvinden avtar och återfå glädjen i sitt jobb.

“Att få ha uppgiften att hjälpa en ledare att förstå sin personal och hur denne uppfattas är bland det mest givande som finns”.

Vanligaste problemen är att kommunikationen är bristande. Antingen för lite kommunikation (-Ja inget hade hänt så det var inget att rapportera till säljarna) eller fel nivå för att lyckas göra de anställda motiverade och nöjda med ledarskapet.

Vi har löst åtskilliga ledarskapspussel och nu är vi nyfikna på att höra dig berätta om hur det är där du arbetar som ledare/chef.

Boka en coachning nedan

Loading...

Vill du att Vi kontaktar Dig?

    NAMN

    E-POST

    MEDDELANDE