Tjänster

Ladda ned gratis E-Böcker/White papers här

Oroliga tider i företaget? 9 tankar för säljare och ledare
säljcoach

Vilket ledarskap har du?

Vem är du som ledare? Vem vill du vara? Hur viktigt är ett gott ledarskap? Vad är ett gott ledarskap? Har du ett bra ledarskap? Skulle någon förändring kunna skapa stora förändringar i teamen och hur de levererar?

Få saker i ett företag kan skapa en sådan stor hävstång och förändring i företagets resultat och hur personalen agerar som ett förändrat ledarskap. Vi coachar varje vecka anställda som berättar om en verklighet där man antingen inte blir sedd, inte tycker ens bästa egenskaper utnyttjas på bästa sätt, där ingen bekräftelse ges, där man inte får göra det men blev lovad vid anställningen och där man känner ångest för möten med chefen. Detta får så klart konsekvenser. Om den anställde inte mår bra och/eller har frustration så kommer all den personal som har kundkontakt transferera den känslan till deras kunder. Detta är ju självklart inte bra.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa ledare att få mycket insikt kring hur hen ska lyckas i sin viktiga kommunikation och även hur hen uppfattas när den känner sig missförstådd. Vi “översätter” mellan personalen och ledarskapet så förståelse uppstår. Oftast är det just en verklig brist på förståelse mellan ledare och övriga anställda som gör att missnöje, ointresse och låga ambitionsnivåer hos personalen som i förlängningen leder till dåliga resultat och stor frustration i ett företag.

Vår uppgift vid coaching i ledarskap är att vara mediet mellan ledare och övriga anställda på ett förklarande plan, så vi kan skapa förståelse hos den kanske frustrerade chefen, hur hen ska agera för att känna att motvinden avtar och återfå glädjen i sitt jobb.

Att få ha uppgiften att hjälpa en ledare att förstå sin personal och hur denne uppfattas tycker vi är mycket givande och en roll vi älskar.

Vanligaste problemen är att kommunikationen är bristande. Antingen för lite kommunikation som brukar låta såhär: “Ja inget hade hänt så det fanns inget att kommunicera till X eller fel nivå på kommunikationen för att lyckas göra de anställda motiverade och där deras drivkrafter tillgodoses.

Vi har löst åtskilliga ledarskapspussel och nu är vi nyfikna på att höra dig berätta om hur det är där du arbetar som ledare/chef.

Börja med att boka en prova-på-coach nedan till ett rabatterat pris.

Boka en prova-på-coachning nedan

Loading...

Vill du att Vi kontaktar Dig?

    NAMN

    E-POST

    MEDDELANDE