Tjänster

Ladda ned gratis E-Böcker här

Oroliga tider i företaget? 9 tankar för säljare och ledare
säljcoach

Vill du bli coachad till glädje?

Som med de flesta färdigheter, för att nå en särskild hög nivå av mästerlighet, hjälper det att arbeta med en coach/lärare.  Du kan säkerligen lära dig själv på olika sätt fundamentala tanken i att spela piano och golf, men du kommer bli mycket bättre snabbare om du har en coach som observerar din swing eller en lärare som förklarar hur du ska läsa av musik och kan ge dig personlig feedback.  Samma gäller om du vill  bli en duktig ledare eller säljare. Efter några veckor/månader med egen övning kan du stöta på en rad olika hinder/utmaningar, som tex olika dialoger med anställda eller med kunder som inte blir som du tänkt dig och som du inte kan förstå varför de blev så. Du kanske känner att du inte gör de framsteg du gjorde förut och nära att sluta försöka nå dina mål för motståndet blir för högt. Helt normalt tänk ska du veta. En erfaren coach kan hjälpa dig genom denna kritiska period genom att ge dig feedback och guidning framåt.

Vem är du som ledare? Har pandemin påverkat dina möjligheter att leda? Ser du utmaningar idag som du skulle vilja adressera nu? Kanske känner du behov av en förändring eller utveckling? Frustration?  Ser du att det skulle kunna resultera i mer framgångsrika team och hur de levererar om du fick hjälp? Oavsett om du är säljchef, VD, mellanchef så kan vi hjälpa dig framåt mot önskade resultat med individuell coaching.

Få saker i ett företag kan skapa en sådan stor hävstång och förändring i företagets resultat och hur personalen agerar internt och externt som ett förändrat ledarskap.

Våra kunder som coachas av oss behöver bara en session med en av oss för att inse att vårt samarbete kommer göra skillnad snabbt.

Hur mår de som du är ledare över. Vår erfarenhet är att ledare bidrar till att följande upplevelser hos de anställda:

 • att man inte blir sedd
 • att man inte tycker ens bästa egenskaper utnyttjas
 • att man inte får någon bekräftelse/beröm
 • att man inte får göra det men blev lovad vid anställningen
 • att man känner ångest för möten med chefen.
 • att man inte vågar säga sin åsikter
 • att man känner sig överkörd
 • att man inte vågar säga nej
 • att man inte förstår vad chefen vill att man ska göra och sedan får kritik för det

Anta att dina anställda också känner något av ovanstående? Det får så klart konsekvenser om den anställde inte mår bra och har den exempelvis kundkontakt så kommer hen transferera den känslan till era kunder. Detta är ju självklart inte bra.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa ledare som dig att få insikt kring hur du ska lyckas i din viktiga kommunikation och även hur du uppfattas när du kanske känner dig missförstådd. Vi “översätter” mellan personalen och dig som chef så förståelse och harmoni uppstår. Ofta kan det vara just en brist på förståelse mellan ledare och övriga anställda som gör att missnöje, ointresse och låga ambitionsnivåer hos personalen existerar. Det som i förlängningen leder till dåliga resultat och stor frustration i ett företag. Så behöver det inte vara.

Vår uppgift vid coaching är att vara mediet mellan ledare och övriga anställda på ett förklarande plan, så vi kan skapa förståelse hos ledaren. Hur hen ska agera för att känna att motvinden avtar och få glädje i sitt jobb. Det är svårt att beskriva vilken  härlig känsla detta kommer sätta i din kropp, men vi lovar att den kommer vara skön.

Vanliga problem är att kommunikationen är bristande;  antingen för lite kommunikation som kan låta såhär: “Ja inget har hänt så varför ha ett möte?”. Eller fel nivå på kommunikationen för att lyckas göra de anställda motiverade och förstå varför de ska göra som du vill. Du behöver träffa deras drivkrafter, för att det ska hända. Deras “varför”! Andra vanliga orsaker till kommunikationsproblem är att ni är olika. Ledaren, du kanske är mycket visionär i ditt ledarskap och de du talar med är konkreta doers som behöver få en tydlig playbook hur de ska utföra uppgiften de fått att lösa eller målet som ska nås. Eller så är du som ledare mer rådgivare, du säger ut dem vad de ska göra istället för att försöka få dem att tänka själva och komma med idéer till bordet. Men då behöver du börja ställa frågor som är coachande till sin karaktär istället för beordra… “Vad skulle du kunna göra för att uppnå det här målet vi har satt”? “Känner du att du har alla resurser du behöver för att nå målet nu?” “Vad skulle hända om du frågade kunden om den skulle vara intresserad av affären om hen fick dessa villkor?” Får du de anställda att börja självtänka och inte bara lita på dig som chef att du ska komma med alla lösningar till dem, då kommer du märka att saker händer/utvecklas.

Hör gärna av dig och berätta om hur det är där du arbetar som ledare/chef. Vi skulle vilja föreslå ett första samtal på 30 min så förstår du sedan vad du kan förvänta dig uppnå i vårt samarbete.

Boka en prova-på-coachning nedan

[bookly-form]

Vill du att Vi kontaktar Dig?

  NAMN

  E-POST

  MEDDELANDE