Tjänster

Ladda ned gratis E-Böcker här

Oroliga tider i företaget? 9 tankar för säljare och ledare
säljcoach

Bli en mer presterande ledare

Vem är du som ledare? Hur har tiden under pandemin påverkat dina möjligheter att leda? Ser du utmaningar idag som du skulle vilja adressera nu? Kanske känner du behov av en förändring eller utveckling?  Ser du att det skulle kunna resultera i mer framgångsrika team och hur de levererar? Oavsett om du är säljchef, VD, mellanchef så kan vi hjälpa dig framåt mot önskade resultat.

Få saker i ett företag kan skapa en sådan stor hävstång och förändring i företagets resultat och hur personalen agerar internt och externt som ett förändrat ledarskap. När vi gör QR kod-undersökningar med vårt verktyg personalutvecklingsverktyg ZAPP  får vi bland annat följande responser från de anställda:

 • att man inte blir sedd
 • att man inte tycker ens bästa egenskaper utnyttjas
 • att man inte får någon bekräftelse/beröm
 • att man inte får göra det men blev lovad vid anställningen
 • att man känner ångest för möten med chefen.
 • att man inte vågar säga sin åsikter
 • att man känner sig överkörd
 • att man inte vågar säga nej

Anta att dina anställda också känner något av ovanstående? Det får så klart konsekvenser om den anställde inte mår bra och har den exempelvis kundkontakt så kommer hen transferera den känslan till era kunder. Detta är ju självklart inte bra.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa ledare som dig att få insikt kring hur du ska lyckas i din viktiga kommunikation och även hur du uppfattas när du kanske känner dig missförstådd. Vi “översätter” mellan personalen och dig som chef så förståelse och harmoni uppstår. Ofta kan det vara just en brist på förståelse mellan ledare och övriga anställda som gör att missnöje, ointresse och låga ambitionsnivåer hos personalen existerar. Det som i förlängningen leder till dåliga resultat och stor frustration i ett företag. Så behöver det inte vara.

Vår uppgift vid coaching är att vara mediet mellan ledare och övriga anställda på ett förklarande plan, så vi kan skapa förståelse hos ledaren. Hur hen ska agera för att känna att motvinden avtar och få glädje i sitt jobb.

Vanliga problem är att kommunikationen är bristande;  antingen för lite kommunikation som kan låta såhär: “Ja inget har hänt så varför ha ett möte?”. Eller fel nivå på kommunikationen för att lyckas göra de anställda motiverade och förstå varför de ska göra som du vill. Då måste du träffa deras drivkrafter, för att det ska hända. Deras “varför”!

Vi har löst åtskilliga ledarskapspussel och nu är vi nyfikna på att höra dig berätta om hur det är där du arbetar som ledare/chef.

Boka en prova-på-coachning nedan

Loading...

Vill du att Vi kontaktar Dig?

  NAMN

  E-POST

  MEDDELANDE