INTEGRITETSPOLICY

Den 25/5 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla som värnar om din personliga integritet och detta tycker vi är mycket bra. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Skyddande av våra kunders och övriga personers (som vi mött eller talat med) integritet är av yttersta vikt. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Insamling av uppgifter
Vi samlar in uppgifter om du har anmält dig till en aktivitet vi har arrangerat eller om vi har mötts i något sammanhang och du visat intresse för vårt företag och våra tjänster. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för att kunna hålla kontakt med dig och bjuda på kunskap inom sälj-, grupp och ledarutveckling. De uppgifter vi kan samla in i vårt CRM-system är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), fakturauppgift, organisationsnummer samt kommentarer kring vad våra samtal eller email har avhandlat

Hur dina uppgifter används
Vi använder uppgifterna för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service, återkoppla på frågor och förfrågningar som vi får samt kunna nå dig vid behov med utskick. Vi skickar ut information som vi tror är relevant för just dig i form av nyhetsbrev några gånger per år. Vill du inte fortsätta få denna information, maila oss på info@martinstenport.se.

Spridning av personuppgifter 
Vi på Martin Stenport Säljutveckling sprider självklart inte dina uppgifter någonsin. Vi säljer aldrig eller sprider aldrig personuppgifter av kommersiell anledning.

Hur lagras dina uppgifter? 

De uppgifter vi sparar som nämnts ovan finns i ett CRM -system (kundvårdssystem) som aldrig sparas på lokal disk utan enbart på en krypterad server med ett lösenord som inte används i något annat sammanhang samt på en krypterad molntjänst som är lösenordsskyddad på samma sätt.

Dina rättigheter
Gällande de uppgifter vi har om dig får du självklart när som helst veta vilka de är, ändra dem eller helt ta bort dem. Kontakta oss på info@martinstenport.se om du har några frågor.