Workshops2018-05-03T12:18:09+00:00

Workshops

På workshops lär vi ut med lärorika övningar, diskussioner uppblandat med kortare föreläsningsavsnitt. Vi vill ha en engagerad frågvis publik som är med och diskuterar och övar friskt inte passivt lyssnar med armar i kors. Vii sysslar med inlärning inte utlärning.

Hur lägger vi upp en lyckad utbildning? Vi tror inte att det bästa för varaktig förändring är traditionella utbildningspass i två eller tre dagar i sträck. Inlärningen på ett sådant flerdagarspass är god i början men är ofta därefter fallande. Vi tror du känner igen dig i denna situation? Vi fokuserar på att plantera ett budskap hos kunden, få det att stanna i huvudet i limbiska systemet, långtidsminnet och få det att leda till varaktig förändring. Vi kallar detta för SISS-metoden (ständig inlärning ssteg). Den engelska benämningen är bit-size-learning, som du kanske hört tidigare.

SISS ger alltså hållbara resultat och förändringar genom att långsamt förändra beteenden med hjälp av kortare utbildningspass som istället inträffar oftare. Detta för att undvika att du börjar glömma det du lärt dig.

Du kanske nu tänker att du inte har tid med det. Helt rimligt. Men fråga dig då om du har råd att inte utvecklas? Vi kan anpassa så att våra SISS-pass som vi vanligen genomför 4-10 gånger per år hos er, förlägges när ni har naturliga sammankomster och andra planerade möten.

Dessa workshops kompletteras med SISS-kunskap i form av små kunskapsavsnitt som skickas ut varje vecka per mail som du kan ta in och reflektera över genom att enbart avsätta 5 min. Våra kunder hinner sätta sig 5 min, men att öppna en stor tjock pärm händer inte lika ofta. Låt oss göra det lätt för er att lära, utvecklas och minnas.