En egenskap som jag identifierat som oerhört viktig hos en god ledare. Denna egenskap finns INTE med på ”Chefs” nio punkter 2017 för ett gott ledarskap… Den gör att de anställda vågar berätta när de råkat ställa till det. Denna egenskap gör att man som anställd kan bidra till företagets utveckling genom att lyfta upp avvikelser som sker, för det sker. Men ledaren med denna egenskap hanterar misstag som görs, på så rätt sätt. Denna egenskap skapar också trygghet hos medarbetarna. 

Jag talar om ledaren som är prestigelös. Den som vågar erkänna att hen gör fel själv och som kan vara öppna med det och se det som lärdom för sig själv och andra. För att vara prestigelös måste du våga vara svag, blotta dig och inte tro att detta gör att dina anställda tycker du är en dålig ledare. För det är du inte, du är fantastiskt stark.